Healing

 

Healing er et engelsk ord og betyr å gjøre hel. Healing er en helhetlig og tradisjonell behandlingsform som brukes i mange former og har vært praktisert i alle kulturer siden forhistorisk tid. Healing er en naturlig evne som en kan videreutvikle og styrke. Som healer er jeg en person som hjelper andre mennesker eller levende vesener til bedre helse, velvære og livskvalitet ved hjelp av ikke-fysiske metoder. En healer helbreder ingen, men jeg kan fungere som en katalysator i prosessen.

Selve healing som behandling/energioverføring, og de dype prosessene som finner sted i et individ underveis ligger fremdeles i et hittil udefinerbart og uforklarlig domene. Ingen vet hva som skjer i enkelt individets energisystem. Healer og klient er uansett likeverdige parter og prosessen styres av klientens ønsker, behov og målsetning.

Healing kan brukes som hjelp mot de fleste utfordringer, men også kun som avslapning eller for å få mer overskudd og energi. Healing kan brukes som en selvstendig behandling eller i tillegg til annen. Målet er å gjenvinne balansen i kropp og sjel.

Jeg er diplomert Healer MNHA, som medlem av Nordic Healing Association følger jeg de til en hver tid gjeldende etiske retningslinjer og lovverk. Dette inkluderer taushetsplikt.

Ta kontakt via kontaktskjema for bestilling!

Bilde: miqul via photopin cc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *