Pedagogisk veiledning

 

Vi tilbyr veiledningsoppdrag for bedrifter og for studenter under utdanning innen pedagogiske fagfelt.

Hva ligger i pedagogisk veiledning:

For å arbeide sammen i en pedagogisk virksomhet bør vi ha felles mål og et felles verdigrunnlag.
I en pedagogisk virksomhet er den enkeltes yrkesutøvelse i tanke, ord og handling avgjørende for relasjonen mellom barn-voksen, barn-barn og voksen-voksen. For å arbeide sammen mot felles mål, ha et felles verdigrunnlag, er det avgjørende at den enkelte er bevist sine egne handlinger og begrunnelser for handlinger i sin yrkesutøvelse. Det er helt avgjørende at den ansatte er godt kvalifisert, har grunnleggende basiskompetanse for yrkesutøvelsen, samtidig som de er godt kjent med og handler i tråd med gjeldene lover og regler for drift av barnehager, eventuelt andre pedagogiske omsorgsvirksomheter.

Veiledningsamtalen er en pedagogisk samtale til personlig refleksjon, personlig vekst og utvikling.

Er dette interessant for deg? Bruk kontaktskjema eller ring for avtale eller spørsmål!

Bilde av Patrick Lauke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *